TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

Mithat UYANIK

Türk Hoş Görüsüne Karşı Ermeni Yalanları.

 

Türk Hoşgörüsüne Karşı Ermeni Yalanları

   

    Türkler ile Ermenilerin tarihte ilk karşılaşmaları, Selçuklu Devleti’nin kurulmasından önce, Sultan Alparslan’ın babası Çağrı Bey’in bölgeye yaptığı seferler sırasında olmuştur. Ermenilerin Bizans hâkimiyeti altında bulunduğu 1015-1021 yılları arasında, Çağrı Bey komutasında bölgeye gelen Türk atlıları Ermenileri yenilgiye uğratmışlardır. 

 

 

 


     Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla Ermeniler Selçuklu hâkimiyetini tanımıştır. Selçuklu Devleti, yönetimindeki Ermenilere, engin hoşgörüsü sayesinde birçok serbestlik tanımıştır. Ermenilerin din ve inançlarına dokunulmamış, refah ve mutluluk içerisinde yaşamışlardır. 
    Selçuklu Devleti zamanındaki hoşgörü ortamı, Osmanlı Devleti bünyesindeki Ermeniler için de geçerli olmuştur. Osmanlı tebasından olan Ermeniler, yüzyıllar boyu devletin adaleti gölgesinde huzur ve güven içinde ve yüksek bir refah seviyesinde yaşamışlardır. 
    Osmanlı Devleti idaresinde, kimi zaman oldukça önemli görevler alacak kadar da itimat kazanmışlardır. Zaten insanları ırklarına ve dinlerine göre ayırmayan ve bütün tebasını bir kabul eden Türk devlet anlayışında herkes hakettiği her göreve gelebilmiştir. Osmanlı Devleti içinde "tebaayı sâdıka" diye anılan Ermeniler, tarihlerinde en istikrarlı ve huzurlu yılları şüphesiz bu dönemde yaşamışlardır. Çünkü daha önce Bizans döneminde üçüncü sınıf vatandaş konumundaydılar. 
    Ermenilerin, tarih boyunca kendi aralarında vatan hissiyle bağlılıkları olmadığı gibi, aralarında siyasî bir bağ da mevcut değildir. Aralarındaki irtibatı sadece gelenekleri, dilleri ve dinleri sağlamıştır. 
    Mezhep yönünden de bir birliğe sahip olmayan Ermenilerin çoğunluğu Gregoryen Kilisesine tâbi idi. Bundan sonra Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi gelmekteydi.
Osmanlı Devleti’nin her yerinde görülen Ermenilerin, nüfus çoğunluğu, Anadolu’nun doğusunda olup, burada bile nüfusun en fazla %1 ila % 8’ini teşkil etmişlerdir. Gerçekler Diaspora’nın yaygarası gibi değildir. 
    1839’da Gülhane Hat-tı Hümayunu’nu müteakiben sarayda ve Hariciye Nezâreti’nde (Dışişleri Bakanlığı) memuriyetlere alınmışlar, 1856’da Islahat Fermanı’ndan sonra da, birinci sınıf hizmetlere; vali, genel vali, müfettiş, elçi ve hatta (nazır) bakan gibi görevlere getirilmişlerdir. 
    Tarihte Osmanlı-Rus Harbi’nden önce bir Ermeni meselesi yoktur. Bu mesele Rusya’nın, bazı Türk yerleşim birimlerini işgal etmesinden sonra, buradaki Ermenileri kendi çirkin emellerine âlet ederek bağımsızlık amacı ile Osmanlı’ya karşı kışkırtmasıyla başlamıştır. Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarına, Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılmasına dâir hükümler konulmasından sonra, bu hükümlere dayanılarak büyük devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahalelerde bulunmasıyla Ermeni meselesi ortaya çıkmıştır. 
    Ermeniler çeşitli vaadlerle kandırılarak tahrik edildiklerinden, bir takım kanlı olaylar meydana gelmiştir. Bu olayları hazırlayan sebeplerin arasında, Protestan misyonerlerin faaliyetleri de etkili olmuştur. 
    Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurma hayaliyle bir takım fesat dernekleri ve partileri kurarak çeşitli vesilelerle olaylar çıkartıp Türk nüfusu katleden Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk askerlerinin cephede bulunmasından yararlanarak düşmanla işbirliği yapmışlardır. Devlete ihanet etmişler ve savunmasız kadın, yaşlı ve çocuklara her türlü saldırıyı, katliamı ve tecavüzü reva görmüşlerdir. Bunun neticesi olarak da, Osmanlı Devleti’ni tehcir kararı almaya mecbur bırakmışlardır. Şunun altını çizerek söylüyoruz ki tehcire tâbi tutulan Ermeniler, Devlet aleyhinde faaliyette bulunan Ermenilerdir. Devlete sadakatle bağlı olan Ermeniler ise hiç bir surette tehcire tabi tutulmadıkları gibi birçoğu Devletin hizmetinde kalmaya devam etmiştir. 
    Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yollarda her türlü ihtiyaçları, emniyetleri ve iskânları sağlanmış, malları güvence altına alınmıştır. Bu konuda çok sayıda belge mevcuttur. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra da eski yerlerine dönüp dönmemekte serbest bırakılmış, dönmek isteyenlere de her türlü yardım ve kolaylık gösterilmiştir. 
    Türkiye, Lozan Antlaşmasıyla azınlık statüsünü onaylayarak, Ermenilere Türk vatandaşlarının sahip olduğu ferdî hak ve hürriyetlerin tamamını kullandırmış ve o tarihten bu yana Türkiye’de yaşayan Ermenilerle hiç bir problem yaşanmamıştır. Dışarıdan kumandalı teşkilâtların oyununa gelmeyen ve onları tasvip etmeyen Türkiye Ermenileri bugün huzur ve refah içinde yaşamaktadırlar. 
    Doğu Anadolu’da yapılan araştırmalar sonucu toplu mezarlarda hunharca katledilmiş olarak bulunan Türk şehitlerinin naaşları, zaman zaman gündeme getirilen Ermeni katliamı iddialarının ne kadar asılsız ve düzmece olduğunu ortaya koymaktadır. 
    Asıl katliama uğrayan Türkler olmuştur. Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren Diaspora’nın yaygarası tamamen siyasidir. Çünkü Osmanlı Arşivleri sonuna kadar yerli ve yabancı araştırıcıların hizmetine sunulmuştur. Hatta araştırıcıların daha rahat çalışmaları için Cumartesi günleri bile Araştırma Salonu açık tutulmaktadır. 
    Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kadar şeffaf davranmasına rağmen hala Ermeniler kendi arşivlerini açmamışlardır. Bundan sonraki yazımızda Türklere uygulanan katliamları belgelerle ve rakamlarla sunmaya çalışacağız. 
    Daha engin bilgi ve belgelerde buluşmak dileğiyle. 
    

Not: Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler www.basbakanlik.gov.tr www.devletarsivleri.gov.tr adreslerine bakabilirler.

Artık Herkes İngilizce Konuşabilir?
Yayın Tarihi : 13 Ağustos 2007 Pazartesi 00:00:00
Güncelleme :29 Ağustos 2007 Çarşamba 16:28:53


Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
cudı zagroz IP: 81.213.218.xxx Tarih : 20.04.2005 14:43:18
bu günlerde şırnakta toplu bir mezarda inceleme yapılacakmış,94 te katledilen onlarca insanın nasıl katledildigi araştırılacakmış,sayım hocam acaba 40 sene daha yaşasa 40 sene sonra ne der.kimseyi kandıramazsınız,yüzbinlerce ermeni katledilmiştir

Yaşar CELEP IP: 195.140.196.xxx Tarih : 21.04.2005 09:58:47
Sayın Cudi Bey, elimizde 518.105 Osmanlı tebasının (TÜRK,KÜRT,LAZ VS.ÇOĞU DA ÖZELLİKLE SİZİN GİBİ KÜRT) hunharca katledildiğine ait belgeler mevcut. Lüfedip mailinizi veya belge geçerinizi bildirirseniz size gönderirim. Gerçekler güneş gibidir, balçıkla sıvanmaz. Selam ve hürmetlerimle.

cudı zagroz IP: 81.213.216.xxx Tarih : 21.04.2005 15:31:22
dedelerim anlatırdı,nasıl hamidiye alaylarına katıldıklarını[36.kanlı beylik]nasıl ermenileri öldürdüklerini nasıl köylerini bastıklarını anlatırdı,bu soykırımda sadece ermeniler degil süryaniler,keldaniler,nasturiler,yezidiler ve hatta kürtlerin bile katledildigini anlatırdı.evet dogrudur türkler katliyam yapmamıştır emri kürtlere vererek yaptırmıştır.katliyamı benim dedelerim osmanlının emriyle yapmıştır.DEDELERİMİN YAPTIKLARINDAN DOLAYI ONLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM..............

ahmet IP: 81.214.150.xxx Tarih : 25.04.2005 15:08:51
CUDİ ZAGROZ SEN VE DEDELERİN HEP BAŞKALARININ EMRETTİĞİNİ YAPIYORSA BU ZAMANDA HANGİ ÜLKELELERİN UŞAĞISINIZ?

serkan IP: 81.214.150.xxx Tarih : 25.04.2005 15:16:26
bugün yaptıklarınız için (PKK TERÖRÜ) YARINLARDA KATLEDİLEN BU ÜLKENİN İNSANLARINDAN MI ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ CUDİ ?

Nuri BAYRAKTAR IP: 81.213.169.xxx Tarih : 26.04.2005 12:59:58
SAYIN cudi BEY ATALARININ TAŞARONLUĞUNU GAYET İYİ ANLATMIŞ. PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR. BU GÜN İSE SAYIN cudi VE GİBİLER PARADAN ÇOK BİR PARMAK BAL İLE BU İŞLERİ YAPIYORLAR. ab'Lİ VE abd'Lİ BÜYÜKLERİ ONLARA DEVLET! KURDURACAKLAR YA DA KURULMUŞ ANAHTARI ÜZERİNDE BİR DEVLET VERECEKLER YA. BU ÜLKENİN İNSANI BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR.

ibrahim ÇELİK IP: 85.97.127.xxx Tarih : 29.04.2005 20:34:39
sayın cudi bey neden ermeniler devlet arşivlerini açmıyorlar oysa Türk arşivleri herkese açık ve istenildiği gibi araştırma aypılabiliyor. Ayrıca Şırnakdaki toplu mezarlardan söz ediyor ben Şırnakda görev yapıyorum fakat byle bir şeyden haberim yok. Diğer yandan her Toplu katliyamı Türkler yaptı diye bir garabette olamaz burada aşiretler 90-94 yıllarını ganimet bilip diğer aşiretlerden birçok kimseyi katletmiş ve bunu ya pkk yada güvenlik güçlerinin üzerine yıkmaya çalışmıştır. Kendim hasımlarının tarlasına mayın döşeyen insanları tanıyorum.

emir can IP: 85.99.28.xxx Tarih : 03.05.2005 17:39:16
efendiler hiç yorulmayın, insanın kafası şartlanmışsa, ona hiç birşey anlatamazsınız, diğer bütün insanlar o kişi için potansiyel haksızdır. Sabit kafalı insanlar hiçbir zaman doğruyu bulamazlar. Her şey değişir gelişir. Ot, böcek, odun, tahta, duvar ama sabit kafalılar asla... Biraz gerçekten aydın olamk lazım. Herkes açsın arşivini, neden acmıyorlar!

beth kustan IP: 85.97.150.xxx Tarih : 06.05.2005 12:23:10
Allahın aşkına birisi cevap versin bana, hadi diyeli m Ermenilerin bazıları isyan etmişte bunun sonucunda tehcir ve katliamlar başlamıştır.Peki Süryaniler ne yapmış ta katledilmiş ve sürgün edilmişlerdir?????????

zaferaksoy IP: 81.215.249.xxx Tarih : 08.05.2005 14:54:14
Bu ermemi soykırımı dedikleri üdpedüz saçmalık çünki türkler hiçbir zaman zora düşene yardım edmemezlik yapmaz....

qustantinoyo IP: 85.97.143.xxx Tarih : 08.05.2005 21:39:35
zafer beye:arkadaşım dediğin doğru türkler ermenilere yardım etmemezlik yapmadılar düpedüz SOYKIRIM yaptılar

BIZ SOYKIRIM YAPAMAYIZ IP: 195.46.46.xxx Tarih : 15.05.2005 17:57:37
Biz soykırımyapamayız. Yapmış da olamayız. Neden mi? Çünkü soykırım sistemli bir olay. BIZIM BÜNYEMIZE AYKIRI. Anlatayım, görün. Örneğin Naziler... 6 milyon Yahudiyi, Çingeneyi, solcuyu, eşcinseli,aykırı,sakat,deli insanı yoketmek için inanılmaz bir düzenek kurulmuş. Bu insanlar önce tek tek fişlenmiş. Bulundukları yerler işaretlenmiş. Secereleri çıkartılmış. Adresleri belirlenmiş. Evlerinden alınmışlar. Biraraya getirilip bir başkayere sonra başkasına nakledilmişler. Bunlar için özel kamplar yapılmış. Trenler tahsis edilmiş.. Buralara gönderilmişler değerli eşyaları ayrılmış, altın dişleri sökülmüş,saçları kesilmiş, üniforma giydirilmiş, kamplarakonulmuşlar. Sonra bu insanlar kamplarda çalıştırılmışlar. Gaz odaları, fırınlar yapılmış. Mühendisler, bilimadamları çalışmış En kolay, en ucuz şekilde bunları yoketmenin yollarını bulmuşlar. Binlerce insan, binlerce subay , asker, polis, görevli, gönüllü hep beraber yıllarca bunun için inanılmaz bir sistem ve hiyerarşi içinde çalışmış. En küçük bir aksama olmaması için SS teşkilatı deliler gibi çaba harcamış..Kimse, 'biz ne yapıyoruz,' diye sormamış. Böyle bir sistemi biz, bırakın bir azınlığı yoketmeyi, kendimizi kurtarmak için bile kuramayız. Bir kere bizde bu boyutta bir organizasyon yapılamaz. Yapılsa yıllar boyu devam edemez. Biz merhametli milletiz. Öyle yukarıdan emir geldi diye çoluğu çocuğu gazodalarına yollayacak birkaç manyak çıksa da binlerce manyak birarada bunu yapamaz.Zaten torpil olayı devreye girer hemen. 'Yahu şu geçen aile bizim komşu,bunları idare ediverelim,' demeye başladık mı fırına girecek kimse kalmaz. Hadi diyelim getirdin insanları fırının önüne. Başındaki görevli, 'iki kişi için fırını yakamam, bekleyin hepsini getirin, öyle...'demeyecek mi? Ayrıca bizde böyle delinin biri milleti yoketmeye karar verdi diye her dediğini yapacak bu kadar adam bulunmaz. Mutlaka itiraz ederiz biz. İmparatorluk zamanında bile böyle bir sistem kurulamadı memlekette. Bize öyle tiranmış, diktatörmüş, sökmez bunlar. Askeri darbe yapan Kenan Evrenbile bütün gücüne rağmen kapı kapı gezip 'vallahi ben aslında diktatör değilim, durum çok fenaydı, mecburen darbe yaptık, biraz işleri yoluna koyalım meraklısı değiliz, gidip salatalık ekeceğiz,' şeklinde konuşmalar yapıyordu. Yine de milletin gözüne giremedi, ayrı. Memleketin en ciddi, en sıkı, en sistemli yeri neresi diye sorsak herkes askeriye diye cevap verir. BIZIM YAPABILDIGIMIZ EN BÜYÜK KATLIYAM BELEDIYELERIN ARADA BIR ÜC TANE ZAVALLI TITREYEN KÖPEGI ITLAF ETME KONUSUNDAKI ACINASI CABASINDAN IBARETTIR.Onu da yakalayalım derken zabıta kendi telef olur. TÜRKLERIN HIC BIR TARIHINDE SOYKIRIM OLMAMISTIR. BÖYLE BIR SUCLAMA COK ACIMASIZ.

Mithat UYANIK IP: 85.99.219.xxx Tarih : 11.06.2005 21:04:19
Sayın Yaşar Celep bey yukarıdaki yazınızı ve yorumları okudum ve bende buraya birşeyler yazmak mecburiyetini kendimde hissettim. Sayın Yaşar bey 1969 yılında zorunlu görevim icabı Erzurum un Tekman İlçesinde idim bir gün yine görevli olarak gittiğim Yoncalı köyüne vardığımda birkaç yaşlı insanlar olan o zamanki tarihin saygı değer muhterem amcaları bizleri çok sıcak ve heyacanla karşıladılar aradaki sohbetimiz arasında bana dönerek evlat aslında biz buralı değiliz biz 93 muhacırıyız bizler o günlerde Ermeni zülmünden kaçarak buralara kadar gelebildik bizlere Ermeninin yaptığı zülmü rus gavuru yapmadı dediğini şu an bile kulaklarım duyar gibi oluyorum. Yukarıdaki yazıları okudukça Büyük ATATÜRKÜ daha anlıyor kıymet ve değerini daha çok hissediyorum. Kazim karabekir paşamızıda hizmetlerinden dolayı unutmak mümkün değil cümlesine Allah rahmet eylesin inşallah mekanları cennettir. Şunuda hatırlatmak isterimki bu ülkeye sadakatla bağlı AYYILDIZLI ALBAYRAĞA daima saygılı olup sevenleri bizlerde seviyoruz. SAYGILARIMLA.

msuatafa eken IP: 88.224.100.xxx Tarih : 14.12.2006 16:53:33
halep oradaysa arşın da burada herkez arşivlerini acsın

teoman kaya IP: 194.27.13.xxx Tarih : 31.01.2007 11:29:54
biraz önce ermeni sitesine girdim ve koskoca yalanlarla karşılaştım.ermeniler haklılar.onlar osmanlılar hariç(amerika,rusya,fransa.ingiltere)gibi ülkelerin kapılarına bağladıkları köpekleri kadar ancak değer verdikleri insanlardır.onlar bu tür uygulamalara alışık oldukları için kendilerini insan olarak gören osmanlıya bu çamuru atmaya çalışıyolar.ama unutmasınlar ALTIN ÇAMURA DAHİ DÜŞSE YİNE ALTINDIR

mihriban şişman IP: 88.243.35.xxx Tarih : 26.02.2007 19:00:46
ben bu suçlamalara inanmıyorum ben bir müslümanım ve bu olanlar karşısında kendimi çok kötü hissediyorum.bizim kitabımızda zülüm etmek yoktur hiç bir zaman da olmadı bir kaç arviş diyip işin içinden kimse cıkamaz ve bu olaylara böylesi anlam kazandıramaz ermenilerden nefret ediyorum damarlarımdan akan kan dedelerim sayesinde oldu ve hepsinin helal olduguna canı gönülden inanıyorum ve diyorum ki ne mutlu türküm diyene siz 5 6 yaşlarında ki küçük cocukları bile gözünüzü kırpmadan öldürebilecek kadarsınız.türkler savaştan kaçarken önce kadınlar ve çocuklar der siz sadece kendinizi kaçırırsınız.

Erhan IP: 85.102.53.xxx Tarih : 14.03.2007 23:55:29
Sana mantıklı geliyor mu? Osmanlı devleti kurt ordusu kurmus sonra sen git kardesim soyle koylere saldır ermeniydi suydu buydu oldur bakim.. Amozon ormanlarındaki kafa tası avcıları yani.. Osmanlıdan para almak icin kestikleri kafaları delil olarak gosteriyorlardı sonra.. Hic inandırıcı degil.. Ancak Ermeni terorislerini avlayın demistir koyleri koruyun demistir. (su koy korucuları gibi).. Yigitlik adam olmak bunu gerektirir.. Ama adam olmıyan yigit olmıyan kurt ordusu olayı yanlıs anlayıp kıyım yapmıs anlasılan.. ben buna inanırım.. Cunku PKK nın ne yaptıgı ortada.. Sonuc olarak abi siz (genel bir seslenis) adam olmıyacak mısınız ya.. Dedem kıyım yapmıs diyor ne utanc verici :(...

dogukan gonul IP: 88.240.72.xxx Tarih : 23.03.2007 19:26:27
bu yalanlara inanmak çok zor ben bir müslüman olarak onları kınıyorum

merve namlı IP: 85.106.220.xxx Tarih : 07.04.2007 17:11:45
ermeniler zamanında bize çok kötü şeyler yapmışlar ama biz hala onlardan bazılarını içimizde barındırıyoruz

berk millet IP: 88.240.218.xxx Tarih : 19.04.2007 00:44:34
ERMENILER ZATEN SUAN SEFILLIK ICINDE.SINIRIMIZI DA KAPATTIK.CAN CEKISIYORLAR.OZELLIKLE RUSLAR BU ULKEYI OYLE BIR KISKIRTTI KI,ERMEILERIN GOZU DANA GOZU GIBI OLDU.BAZILARININ GOZU DANA GOZUNU DE GECTI.YERINDEN FIRLADI.BU SORUNUN TEK SORUMLUSU RUSYA BENCE.ERMENILER YERINE BUNLARA HESAP SORMALIYIZ.

ismet çelik IP: 85.108.239.xxx Tarih : 10.06.2007 19:12:29
Türk mileti namusa mala hic bir zaman yan bakmamış baktırmamıştır bu gun soy kırımdan bahsedenler bugün tüm dünyanın önünde resmem yapıyorlar ermeniler yahudiler dört bir yandan saldırken ar namus demeden yakıp yıkarken tabiki setirci kamazdılar bugünde aynen seyirci olmayacak

Handan han IP: 85.110.165.xxx Tarih : 23.07.2007 04:00:50
ermenilerin yalanları bir değil bini aşıyo. ama biz hakedyoruz.öyle sokaklarda bağırmakla olmuyo biz ermeniyiz diye.şunu unutmayın geçmişini kaybeden şerefini namusunu kaybetmiş demektir.

ziya gür IP: 88.224.147.xxx Tarih : 06.08.2007 21:26:34
ermenıler daha kım olduklarını bilmiyorlar bi kaç şeyi delilgösterip bizi suçlamaya çalışıyorlar ama bizim isbat edebilecegimiz konularda bile bizi suçlu durumda bırakıyorlar eeee millet bu da bizim suskunlugumuzdan oluyo

sehap akın IP: 88.243.162.xxx Tarih : 24.08.2007 10:44:50
HERŞEY BİR YANA. BİR SORU SORMAK İSTİYORUM ; OSMANLI ERMENİ'Yİ NEDEN KATLETMİŞ? YA DA GEREKÇESİ NEYMİŞ? SABAH UYANIP "CANIM BUGÜN ERMENİ'LERİ KATLETMEK İSTİYOR " DEYİP TE Mİ ETMİŞ YOKSA ERMENİLER BİR YA DA BİR KAÇ HALT MI ETMİŞ? BUNU NİYE TARTIŞMIYORSUNUZ? BU ARADA BİRİ BAŞKA BİR ŞEY SORMUŞ"PEKİ,SÜRYANİLERİN NE SUÇU VARDI?" "ONLARDA SÜRÜLDÜ" DİYE..YAHU SİZ OSMANLI'YI İYİCE IRKÇI VE DE HRİSTİYAN DÜŞMANI YAPTINIZ..HRİSTİYAN BATI DÜNYANIN (İNGİLTERE,FRANSA,ALMANYA) KUCAĞINA OTURMUŞ BİR OSMANLI YANİ HRİSTİYANLARA KARŞI MI DÜŞMANLIK YAPTI YOKSA BELLİ BİR ETNİK GRUBA KARŞI MI? YOKSA HER İKİSİDE Mİ? EĞER ÖYLEYSE,ALMANYA,FRANSA VE İNGİLTERE İLE DOSTLUĞU NASIL AÇIKLANACAK..OSMANLI ZATEN EKONOMİK VE SİYASİ ONLARIN ELİNDEYDİ.ASLINDA BEN SİZE FARKLI BİR ŞEY SÖYLEYEYİMDE KAFALARINIZ KARIŞSIN BİRAZ; OSMANLI, "TÜRKLERE" KATLİAM YAPMIŞTIR.BU SOY KIRIMDIR.14,16,17. YÜZYILLARDA OSMANLI NE KADAR "TÜRK" VAR İSE ORTA VE DOĞU ANADOLU'DA KATLETMİŞTİR.BEN DE OSMANLI'DAN ŞİKAYETÇİYİM.BELGELERİM DE VAR...OSMANLI'DAN TAZMİNAT İSTİYORUM AMA KİMDEN TALEP EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM. NE YAPMALIYIM??

erhan cagli IP: 81.240.252.xxx Tarih : 02.10.2007 00:58:26

merhaba adim erhan benim size bir sorum olucaktii turkler ve ermeniler neden hayatta hic anlasamiyolar ben bunu hic anlamaiyorum bana gore ermeni insanlar o kadar ,kotu insan degiller bana gore cok iyi insanlarr onceden ne oldugunu bilmem osmanli zamaninda ama ben simdiki zamana bakarim bence cok iyilerr belki neden diyiceksiniz cunku ermeni bir kizla ckitgim icin olabilir cunku ailesini ve kendisini cok iyi taniyorumm ondan o kadar kotu insan degiller ???? sorumun cvpini alirsam cok seviniirim


yasin şöhret IP: 88.234.105.xxx Tarih : 07.06.2008 12:57:05

sayın erhan cagli siz diyosunuz ki türkler ve ermaniler neden bir türlü anlaşamıyorlar biz 20.yy kadar onlarla o kadar samimiydik ki onlara mileti- sadıka demişiz ama ne oldu patlak vern 1. dünya savasından sonra saf değiştirerek rusların daha doğrusu itilaf devletlerinin safına geçtiler ve siz dionuz ki ermeniler o kadr kötü birileri değiller bizde öyle diyoruz  nice asırlar ama işte ermeni böyledir şimdi umarım onlara güvanmessiniz bizle yy boyu dostluk yapanlar çıkarları için yapmadı şey brakmadılar türklere


yasin şöhret IP: 88.234.105.xxx Tarih : 07.06.2008 12:59:40

sayın sehap akın o kadar eminsinki göster belgeleride bizde inanalım cevap bekliyorum


tahsin IP: 78.181.5.xxx Tarih : 09.11.2008 23:50:32

açılan toplu mezarlara inanmayanlar hocalı katliyamının görüntülerini televizyonlarda izlerken acaba kandırıldıklarını hiç düşünmezler mi ?


muzaffer mahyayil IP: 85.103.234.xxx Tarih : 24.11.2008 14:17:05

CUDİ ZAGROS'a ve GUSTANTİNOYO'ya sesleniyorum...öncelikle cudi gibi bir dağın adını alıp pis düşüncelerinle o güzel ismi kirlettiğin için sagol(!).sen ve senin gibiler yani pkk denen ermeni ve faşist örgütün safsatalarına inanan cahil Kürtler hep Türk'ün ve Türklüğün karşı cephesinde yer almışlardır.Türk kardeşinin yüzde bir milyon haklı olduğunu bilse bile sırf pkkcılık ve anti-türkçülük adına karşısında durur.ben de Kürt'üm ama benim dedelerim seninkiler gibi bi tarafından yalan uydurmuyorlar.ayrıca senin kürtlüğünden de şüphe ederim,bence sen soyunu bir araştır bakalım;belki ermenilik filan çıkar da onunla daha çok övünürsün...zaten pkk'ya olan hayranlığın sendeki ermeniliğin en açık alametidir...qustantinoyo'ya gelince;aynı şeyler senin için de geçerli.soykırımın ne anlama geldiğini,tanımının ne olduğunu bilseydin zaten böyle saçma ve ırkçı bir bakışla yazı yazmazdın.oturduğun yerden ahkam keseceğine,bilgisayar başında aptal ideolojilerini tatmin edeceğine git Türk Tarih Kurumu'nun sitesine kim kime soykırım yapmış gör.yok eğer o şerefli kuruma güvenmiyorsan-ki zaten güvenmezsiniz-yabancı tarihçilerin dediklerine bak.onlara güvenmiyosan ermeni devlet adamlarının yazdığı kitapları oku da,nasıl katliam yaptıklarının itiraflarını gör.ona da inanmazsan seni kandıran süper zekalılara inanmaya devam et,çünkü sesin gibilerin tedavisi yoktur.selam ve hürmet eder,öperim.


asil turk IP: 88.254.40.xxx Tarih : 18.12.2008 15:47:53

biz türk'üz ve kimseyi kalleşce arkadan vurmadık...biz okadar şerefli bir milletiz ki tarihte de bellidir bu kimseyi arkadan vurmadık yediğimiz çanağı pislemedik kimseye boyun eğmedik uşak olmadık...ha ermeniler bizans zamanında 3. sınıf vatandaşken osmanlı zamanında insan yerine konuldular, ırkçılığa uğramadılar dinlerine karışılmadı hoşgörüyle yaşatıldılar. ama rusların kışgırtmasına gelen ermeni halkı başkaldırdı vatana ihanet ettiler... sürüldüler hepsi deil ama vatana ihanet edip türkleri kuyulara dolduran, ağaçlara bağlayıp yakanlar, karınları deşilen anne adayları, daha çook sayabilirim ama içim el vermio bunları yapanlar gönderildi ewet ama sonra dönmek isteyenlere bu topraklar yine kocak açtı her kolaylık sağlandı kalmak iseyenler kaldı..giderken bile yakıpyıktınız... yine biz verdik ekmeğinizi... şunu kimse unutmasın KİRACI GEÇİNMEZSE SONUNDA EVSİZ KALIR... hala bu topraklarada yaşayan ermeniler çook ve kimse onlara karışmıyor. tarihte olduğu gibi...BU MİLLET HERŞEYİ UNUTABİLİR AMA KALLEŞLİĞİ ASLA UNUTMAZ... MUZAFFER MAHYAYİL BEYE SELAM EDERİM VE SONUNA KADAR KATILIYORUM YAZDIKLARINA.. HELAL OLSUN.. HA UNUTMADAN ARAŞTIRMA TEKLİFİNE GELEMEYEN ERMENİLERDİ HATIRLATIRIM O KUYULARDA TÜRKLARMİ VAR ERMENİLERMİ?? YALANLARINIZDA BOĞULACAKSINIZ YAZIK

   Kaynak:Kenthaber

   Yukarıdakı yorumlarda benimde Vatanı görevim dolayısı ile gitmiş olduğum Erzurum Tekman'ın Yoncalı Köyün'deki bir anımdan bahsetmiştim.

       Mithat Uyanık 22 Aralık 2011


Yorumlar - Yorum Yaz
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret143314
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138