TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

Mithat UYANIK

ESKİPAZAR'DA CUMA HUTBESİ 10.12.2010

Eskipazar Merkez Yeni Cami'inde okunan cuma hutbe'sinin konusu insan haklarına  saygılı olmak'tı. Okuyan Ahmet  ULUS

   Aşağıdaki hutbe Eskipazar ve il genelinde okunmuştur.

 

            Mühterem Müslümanlar!

       Cenâb-ı Hak,İnsanı en şerefli bir varlık olarak yaratmış ve onu yeryüzünün efendisi kılmıştır.İslâm dini,Âdem oğlunun insanlara karşı olan vazifelerini tarif etmiş bulunmaktadır.Bir cemiyette vazifeler yapılmaz, haklar hak sahibine verilmezse insanların birbirine itimadı kalmaz.Birbirine kardeş olması gereken mü'min,hemcinsinin kurdu hâline gelir.

      Bir memleket düşünün; patron,işçinin hakkını tam vermemekte, onu karın tokluğuna çalıştırmakta ve ödediği ücreti de zamanında vermemektedir.Bir topluluk düşünün; İşçi veya usta, yaptığı vazifeyi tam ve şartlarına uygun olarak yapmamakta, mal sahibini zarara uğratacak ihmal ve ihanette  bulunmaktadır. Bir aile düşünün; büyük, küçüğe merhamet ve sevgi;küçük de büyüğe itaat ve saygı göstermemekte; baba, çocukları arasında eşit ve âdilane muamele yapmamakta; kardeş, öz  kardeşine çelme atmakta ve geleceğine engel olmaktadır.

       Böyle bir cemiyette huzur aramak, zehirde şifa aramaktan daha uzak bir hayaldir herhalde. Zira vicdansız insan topluluklarında, sadece cezalarla kötülüğün önlenmesi mümkün değildir. Hutbemizin başında okuduğum ayet-i kerimede buyuruluyor ki: Kim Allah'ın hürmet (edilmesini emrettiği şey) lere tanzimde bulunursa bu, Rabbi indinde kendisi için hayırdır.(1) Buhari ve Müslim'in Cerir b. Abdillâh'dan rivavet ettiği bir hadis-i şerifte de: Kim insanlara acımazsa Allah da ona acımaz>> buyurmaktadır.

       Aziz  mü'minler!

 İnsanoğluna Allah tarafından bahşedilen her türlü maddi ve manevi varlık muhteremdir. Onlara ne göz dikilebilir  ne de el uzatılabilir. Zira Her Müslümanın malı,ırzı ve kanı diğer Müslümanın üzerine haramdır. Bir kimsenin (din) kardeşine hakaret etmesi, şer olarak o kimseye yeter.(2)

    Bazı insanların tahsil ve mevkice üstün oluşu, yekdiğerini küçük görmesine ve tahakküm etmesine asla hak kazandırmaz. Her fert, birbirine saygı göstermek zorundadır. Resûlullah SAV Efendimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır:<<İnsanlar, bir tarağın dişleri gibi müsavi olup, ancak takva ile birbirinden üstün olabilirler. Kendisine lâyık gördüğün (meziyet ve) faziletin benzerini senin için görmeyen hiçbir kimse ile arkadaş olma>>(3)  << Biriniz kendisi için sevdiğini (din) kardeşi için sevip arzu etmedikçe (hakkıyle) iman etmiş olmaz>>  > fermanı ile sermaye sahibine; işçinin üçretini teri kurumadan vermeyi emreder, çalışanı koruyan İslâmdır. Evlâda, ana ve babaya saygıyı emreden ve onlara karşı  <öf> demeye bile müsade etmeyen; ana ve babayı evlâtları arasında adalet ve şefkat göstermekle vazifelendiren din islâmdır. (4), buyuran yine İslâmdır.

    Değerli Mü'minler!

Yaratılışta İslâm dininde kardeş olduğumuz kimselere karşı daima hayırhâh olalım. Peygamber Efendimiz'in  şu hadis-i şeriflerine kulak verelim: Hasetleşmeyin. Almak istemediğiniz bir malın (satışında) fiatını artırmayın. Birbirinize düşmanlık etmeyin. Birbirinize (darılıp) arka çevirmeyin. Bâzınız bâzınıza (satışta pazarlığı bozup) kendi malını satmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeş (ce  davranışa sahip) olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu hakir görmez ona yardımı kesmez>

        (1) Hacc 30

        (2) Buharı ve Müslim

        (3)Taberâni 

        Hazırlayan: Uğur GÖZEL

       Üniversite Camii İmam Hatibi   KARABÜK

        "Bu hutbeyi hazırlayan  sayın Uğur GÖZEL  hocamıza  ve hutbe'nin okunabilmesi için onay veren kurul  üyelerine  teşekkür ederim.  Mithat UYANIK" 10.12.2010

              mithatuyanik78     

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret143309
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138