TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

Mithat UYANIK

TÜRK GENCİ BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MİLLİ ŞEHİT KEMAL BEYİ TANI.

Türk Milletinin Milli Şehiti

  

  

    Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey

            "Yıl 1919  Yozgat Mutasarrıf Vekili  ve Boğazlıyan  Kaymakamı Kemal Bey, Ermeni tehcirinde  ölümlere sebebiyet verdiği için muhakeme  edilecektir.Bu suçtan daha önce Yozgat İstinaf  Mahkemesinde beraet etmişsede  bu defa  Divanı Harb önüne  çıkarılmıştır.Onu savunacak avukat bile yoktu.Vatan düşmanların işgalinde idi.Cesaretli bir adam, Saadettin Ferit bey meccanen  müdafasını üzerine aldı. Divanı Harb Savcısı  iddiasını kısaca açıkladı. 1916 yıllarında çıkarılan tehcir kanunu ile vatandaşımız olan Ermenilerin göçleri sırasında, büyük hata edilerek çocukların ve kadınlarında kanun şumulüne alınması büyük bir tedbirsizlik olmuştur.İşte bundan istifade ile bilinen facialar olmuştur...Şahsi menfaatleri için bu facialara sebep olanlardan biride Kemal Bey'di ve idam edilmeliydi.>>Azgın bir iftira kampanyası karşısında  Kemal Bey kendini uzunca savunmaya lüzum görmedi.Tertibi farketmişti.  - >>Hepsi yalandır, hepsi uydurmadır.Kemal Bey,Bekir ağa bölüğünde tevkifliydi. Bilmedikleri vardı.Van'ın Zeve köyünde, Kıymet Başıbüyük'ün  yüzüğünü almak için  Ermeniler kolunu kesmişti.Bunu Kemal Bey'e isnat ediyorlardı.Zabıtlara geçmiş  Kıymet Başıbüyük'ün  ifadesini okuyalım. Ermeni komitecileri hâmile kadınların süngü ile karnını yırtıp çıkardıkları çocukları yine süngülerin başında oynatıyorlardı.Kadın ve kızların kollarındaki altın bilezikleri almak için kolay bir usul bulmuşlardı.Hemen kasaturayı alıp kolu tamamen kesiyorlar, ondan sonra bilezik veya yüzük gibi eşyayı alıyorlardı. MÜDAFAA Dava vekili Merhum Ferit Beyden Sonra Kemal Bey Söz alarak:   ...Ermenilerin,devletimize ve milletimize yaptıkları malümdür.Harbeden ordularımızı arkadan vurdukları gibi  Ruslarla birleşerek bizimle harbettikleri ve müslüman âhaliye karşı  feci cinayetler işledikleri malumunuzdur. Ancak harbt yenilişimizin aleyhimizde meydana getirdiği hezeyanı durdurmak maksadıyla iddia makamının da isteği üzere kurbanlar verilmesi siyaset icabı sayılıyorsa bu kurban ben olamam. Siz kurban seçmekle değil ancak hak ve adaletle hüküm vermek vicdani vazifesini  taşıyan  yüksek bir heyetsiniz. Mutlaka  kurban aranıyorsa herhalde,bütün bü işlerin tertipçisi  ve idarecisi, olarak benim gibi küçük bir memur  bulunacak değildir...Halbuki Kemal Bey'in asılması için Fransız,İngiliz işgal komutanlarının,Ermeni komitecilerinin ve Patrik Zaven'in büyük baskısı vardı. Divanı Harb Reisi Hayret Paşa,Sadrazam Ferid Paşa ile yaptığı şiddetli bir münaşakadan sonra  istifasını verdi. Yerine Nemrud lâkabı ile Tanınmış Kürt Mustafa Paşa tayin edildi. Artık Nemrut Paşa, davacı yerine geçmiş Kemal Bey'e yükleniyordu. Nemrud Paşa sesini yükselterek...  -Memleketimiz dahilinde  yaşayan vatandaşları,birini diğeri üzerine sevkederek can ve mal  tecavuzüne teşvik etmenin cezası nedir bilirmisin? -İdamdır paşam... -Kendi hükmünü kendi ağzınla verdin Kemal Bey, bizde senin için bu karara varmıştık."1)  Kemal Bey gibi gerçek bir Türk milliyetçisinin  ne yazık  ki Türk olduğunu sandığımız bazı insanlar tarafından  idamını  "isteyenlerin başında,Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Adliye Müsteşarı ve İngiliz Muhipleri Cemiyetinin  Reisi Sait Molla bulunuyordu. Bekir ağa bölüğünde Kemal Bey. Akşama doğru  Beyazıt Meydanına getirildi.Ermeniler  meydanı doldurmuştu.Kemal Bey'in devlet adına birlikte çalıştığı ve Ermeni isyanlarının bastırılmasında birlikte hareket ettiği devlet görevlileri bu hazin hazin sahneyi,üç ağacın altında boynuna  ip geçirilmiş boşlukta sallanan Kemal Bey'i seyrederek kahru perişan oluyorlardı.Hepsi o kadar... SON SÖZLER  Sevgili vatandaşlarım,ben bir Türk memuruyum.Aldığım emri yerine getirdim.Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir.Sizlere yemin ederimki ben masumum,son sözüm bu günde budur, yarında budur.Ecnebi (yabancı) devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet ! Heyacandan boğulan halk cevap veriyordu:  -Kahrolsun böyle adalet !...  - Benim sevgili kardeşlerim, asil Türk Milletine çocuklarımı  emanet ediyorum. Bu kahraman millet, elbette onlara bakacaktır. Allah, vatan ve milletimize zevâl vermesin amin!...Halk hıkçıra hıkçıra ağlıyordu, meydan tam bir matem havasına bürünmüştü. Manzarayı Küçük Köşk'ün Penceresinden  seyreden ADLİYE MÜSTEŞARI SAİT MOLLA 'nın cellatlara emir vermesi  Kemal Bey'in  sözlerini kesiyordu:  -Söyletmeyin bu alçak herifi, hemen asın bu köpeği. Ne duruyorsunuz, it oğlu itler.FERDLER ÖLÜR MİLLET  YAŞAR.İNŞALLAH TÜRK MİLLETİ EBEDİYETE KADAR YAŞAYACAKTIR.

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret143318
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138