TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

Mithat UYANIK

ESKİPAZAR MOZAİK DEĞİLDİR.

TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

ESKİPAZAR MOZAİK DEĞİLDİR.

Pazartesi, Mart 9 · Kategori: ESKIPAZAR MOZAIK DEGILDIR.

45:52 | 1005 kez okundu.

 

Eskipazar mozaik değildir özbe öz  bir Türkmen  kentidir. Eskipazar'la  ilgili  tarih  kaynakları  diyorki.  "Eskipazar  ve  çevresine  ilk  yerleşen  otakta  halkın  Proto  HİTİTLER  küçük Asyalı  kavimlerden  olup, aynı  zamanda  Turani(Ortaasyalı) dırlar. M.Ö.5000  den  itibaren  Anadolu'ya  gelerek  Hisarlar  eteğinde  şehir  krallıkları  kuran  ilk  siyasi  hayatı  Anadolu'da  başlatan  da Etilerdir. Karabük ve  çevresinin  en  eski  yerleşmesi  Eskipazar'ın  Yazıboy  köyü'dür.Burada  bulunan  bir  höyüğün, ilk  Tunç Devri (M.Ö.2500)  olarak  yerleşmeye  konu  olması, Eskipazar'ın  önemini  daha  da  artırmaktadır"1. Denmektedir  bu  gün ise  bazı  yerlerde  görülmektedirki  Eskipazar'ı  MOZAİK  kent  olarak  belirtilmektedir. Elbette  bunun  da  bir  açıklaması  olmalıdır. Bilinirki  mozaik  parçalardan  oluşmaktadır.  Oysa  Eskipazar  bir  mermer  taşı  gibi  bütündür.  Bu  bütünün  adı da  Eskipazar'da  yaşayan  Türklerdir.  Eskipazar  MOZAİK  değil  bir  Türkmen  kentidir.  Eskipazar  ve  halkı  hiç  bir  zaman  mübadele  ile  karşılaşmamış  ve  anı  zamanda  da   mübadele  gereği  hiçbir  başka  halk'ta  Lozan  gereği  Eskipazar'da  ikâmete  tabi  tutulmamıştır.  Eskipazar  tarihde  dört  medeniyetin  hüküm  sürdüğü  bir  yerdir.  "Türkler  tarihin  en  eski  çehreleri  olduğu  gibi,  üstün  bir  medeniyetinde  yaratıcılarıdır.  Eski  göçler  sırasında  gelip  yerleşen  ve  Mezopotamya'da  üstün  bir  medeniyet  vücüda  getiren  "Sümerler"  Türktü, M.Ö.3000  yıllarına  doğru  Orta Asya'dan  gelmiş, Fırat  ve Dicle  boyları  arasındaki  sahaya  yerleşen "Subarlar" veya  Suvarlar  Türk  idi. Anadolu'da  büyük  devletler  kuran  HİTİTLER, URARTULAR  v.s.  Türk idi.  Üstün  medeniyetin  yaratıcısı  Türkler  olduğu  gibi  bunun  yanında  yayıcısıda  Türkler  olmuştur; bu hususlar  hiç  bir  zaman  inkâr  edilemez.Çünkü  Türkistan  tarafında  yapılan  kazılar  neticesi  çıkan  buluntular  ile  Mezopotamya'da,Mısır'da, Anadolu'da   ve Girit'te  ve  daha  bir  çok  mıntıkalarda  çıkan  kazı  kalıntılarının  aynı  özelliklere  haiz  olduğu  ve  Türkistan'daki  buluntuların  ise  daha  eski  bir  tarihe  sahip  bulunması  bize  kesinlikle  bu  kültürü  yarataların  bu  günkü  Türklerin  ATALARI  olduklarını  ortaya  koymuştur.  Ve  hatta  üstün  bir  medeniyet  olarak  vasıflandırılan  ROMA  MEDENİYETİ  dahi  Orta Asya'dan  Anadolu'ya  gelip  yerleşen  ve  daha  sonra  İtalya'ya  geçen  Türk  menşeli  ETRÜSKLER  tarafından  meydana  getirilmişti.  Bir  kısım  Türklerin  de  göçlerle  Orta Asya'dan  ta  Amerika'ya  geçerek  bu  günkü  MEKSİKA'da  yerleştiklerini  de  biliyoruz  ve  Meksika'da  bulunan  Coğrafi  isimlerde  bu  hususların  doğruluğunu  açıkça  ortaya  koymuştur".Büyük Atatürk 'de  diyorki  "Büyük  devletler  kuran  ecdadımız  büyük  ve  şumullü  medeniyetlere  de  sahip  olmuştur.  Bunu  aramak  tetkik  etmek,  Türklüğe  ve  cihana  bildirmek  bizler  için  bir  borçtur. Türk  çocuğu  ecdadını  tanıdıkça  daha  büyük  işler  yapmak  için  kendinde  kuvvet  bulacaktır.  "Tarih  yazmak,  tarih  yapmak  kadar  ehemmiyetlidir. Eğer  yazan,  yapana  sadık  kalmazsa,  değişmiş  olan  hakikat,  şüphehi  bir  şekil  alırki,  beşeriyetin  yolunu  değiştirir. Biz  daima  hakikat  arıyan  ve  onu  buldukca  ve  bulduğumuza  kani  oldukça  söylemeğe  cesaret  gösteren  insanlar  olmalıyız.ATATÜRK" 2.)

                                                     Mithat   UYANIK  

              Kaynak:

           1.Eskipazar  da tarih                  2.Önsöz. Rektör.Prof.Dr. Kemal  bıyıkoğlu  ve  Dekan.Prof.Dr. Ahmet  kurt   Yazar. HİLMİ  GÖKTÜRK. ANADOLU'NUN  DAĞINDA  OVASINDA.  TÜRK  MÜHRÜ.                                                                       

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret143318
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138