TARİHİ TÜRK YURDU DOĞASI İLE GÜZEL ESKİPAZAR

Mithat UYANIK

TÜRK KİMDİR?

M. Günay SIDDIKOĞLU

TÜRK KİMDİR?Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat adlı eserin değerli müellifi Mehmet İzzet: "Türk kimdir? Sorusuna "Kendini Türk bilendir" şeklinde cevap verildiğini belirttikten sonra; (Mustafa Kemal'in "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözü de Kendini Türk bilendir sözü ile aynı mânaya gelir) "Bu söz doğru bir sözdür; fakat eksik bir sözdür" diyor.

Ve şöyle devam ediyor:"Ben Türk'üm diyen insan aynı zamanda gerçekten Türk olmalıdır."

Türkiye'de bir takım güdümlü güçler tarafından tartışmaya açılan milli kimliğimizin, alt kimlik, üst kimlik meselelerinin cevapları da Mehmet İzzet'in "Ben Türk'üm diyen aynı zamanda Türk olmalıdır" tespitinde yatıyor.

Hiç şüphesiz "Türk", Cenâb-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerimde çeşitli ayetlerde, "Ben sizi tanışsınlar bilişsinler, hayırlı hizmetlerde yarışsınlar diye, farklı dillerde ve farklı renklerde, şube şube, millet, millet yarattım" (Bak,Hucuran 13, Rum 22) dediği ve insanı medeniyetin gelişmesine, oluşmasına katgıda bulunmak amacıyla yarattığı orijinal değerlerdir. Bu orijinal değerler olarak yaratılan milletlerin bir çok ortak özellikleri olduğu gibi onları birbirinden ayıran farklı özellikleri hayat tarzları da vardır. Adına "Kültür" denilen farklı özellikler Millet ve milliyeti, bilim, fen ve teknoloji gibi ortak özelliklerde "İnsani Medeniyeti" oluşturmaktadır. Öyleyse bir millet olmak ve bir millete ait olmak, bir bütünlük ve çokluk içerisinde bir farklılıktır, ayrıcalıktır. Yani her millet bir kültürü oluşturur, veya bir başka ifadeyle her kültür bir milleti oluşturur. Bir fert belirli bir kültüre ait bir milletin içerisinde doğar, o kültürü alır ve o kültüre ve o terbiyeye göre yetişerek o milletin bir ferdi olup, aidiyet duygusuyla o millete bağlanır ve genelde bu bir kader meselesidir. Ferdin elinde hangi kültürün içinde doğmak büyümek gibi bir seçim şansı yoktur. Yâni, bir millete mensup olmak bir noktada kader işidir.O'nun için biz "Türklük kaderimiz.." diyoruz. Bu kader bazen farklı ırklardan ve soylardan olan insan topluluklarını da ir araya getirir, bir coğrafyada toplar ve tarih içerisinde ortak bir kültürün ve bir milletin oluşmasını sağlar. Yani millet, bir irâdi (seçime bağlı) bir kavram olmadığı gibi ırkî (Aynı ırktan gelen insanların oluşturduğu) bir kavram da değildir. Bir milleti oluşturan fertlerin ve boyların büyük bir çoğunluğu aynı ırktan gelseler de, millet aynı ırktan gelen insanların oluşturduğu bir birlik değil, birlikte oluşturulan kültürün adıdır. Kaldı ki tarih köken açısından daTürkiye'de yaşayan ve Türk milletini oluşturan insanların aynı kökten geldiklerini gösteriyor.

Nasıl ki büyük insanlık ailesini oluşturan milletlerin farklı kültürleri ve farklı adları varsa, bir milleti oluşturan toplulukların, aşiretlerin, boylarında farklı adları ve bir takım mahalli farklılıkları vardır. Bu farklılıklar bir ayrılık ve ayrıştırmacılık vesilesi değil ortak ve milli kültüre renk ve zenginlik veren ve ve o kültürü o milleti oluşturan orijinal değerlerdir.Bu bakımdan bu farklı orijinallikleri, (konuşma, adetler gibi) yaşamak ve yaşatmakta bir mahzur yoktur.

Ortak kültürümüze, Milli Türk Kültürü'ne farklılık, renk, koku, güzellik veren ve zenginleştiren bu değerleri bireysel olarak, aşiret ve boy bazında yaşamak başka bir iştir, milli kültürü inkar ederek ayrı bir kültür ve arkasından da ayrı bir millet olma iddiasında olmak ayrı bir iştir. Dini açıdan da bu tür bir ayrımcılık ve bölücülük bir Cahiliye Devri adeti olarak ırkçılıktır, zulümdür ve din bunu yasaklamıştır. Böyle bir anlayış hem millet olma anlayışına hem de "Hepiniz birden Allah'ın ipine sarılın, ayrılıp tefrikaya düşmeyin, Bütün mü'minler kardeştir" diyen İslâmiyet'in de ruhuna terstir. dedikten sonra, tarihin, âyetlerin ve hadislerin ışığında dünyada yaşayan 300 milyon ve Türkiye'de yaşayan 74 milyon insanın ortak adı olan Türk'ü anlatalım:

O zaman Türk kimdir?

"Türk, Türk kültürüyle, bezenmiş, İslâm iman ve ahlakıyla süslenmiş insan demektir"

 

"Türk; En yüce dîne iman eden,

Allah'ın askeri,

Haksızlık etmeyen, haksızlığa boyun eğmeyen,

Zulmetmeyen, fakat zâlimi kahreden,

Yalan, hîle, iki yüzlülük bilmeyen,

Yolundan ve sözünden dönmeyen,

Vatanı, dîni, nâmûsu, şan ve şerefi için ölmesini bilen,

Öfkesi kadar merhameti de bulunan,

Vatan yaptığı her yerde, bilim, kültür ve sanat meş'alesini tutuşturan,

İnsanlığa örnek ve önder olmakla görevli,

Adâleti, ahlakı, cesareti, kahramanlığı, çalışkanlığı, vakar ve haysiyeti temsil eden bir millettir."

Türk, Allah'ın ve Resulünün çok sevdiği; "Sakın Türk'e dokunmayın" dediği bir millettir.

 KAYNAK:  Ortadoğu  Gazetesi     1o.o9.2oo9

Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret143528
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.72949.7684
Euro11.320411.3657